Verksamhetsbaserad informationsredovisning Lantmäteriet

5147

Arkiv redovisning - SKR

Varje handlingsslag består av ett antal handlingstyper. En handlingstyp ska kunna härledas till en aktivitet. Klassificeringsstruktur. Arkivförteckning excel. Redovisning av förvaringsenheter excel Exempel på verksamhetskartläggning i 4 steg Enligt ISO-standarden Work process analysis for records (ISO/TR 26122:2008) 1. Identifiera verksamhetens mål och strategier 2.

Klassificeringsstruktur exempel

  1. Hälso och sjukvårdslagen ramlag
  2. Barnebys auktion se
  3. Trademark protection length
  4. Kanda socialdemokrater
  5. Matematik skola stockholm
  6. Ua regal
  7. Patentverket namnbyte

Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMSHEM 1 STYRA VERKSAMHETEN Exempel på innehåll 1.1 Upprätta och hantera bolagsgrundande dokument Avser bolagshandlingar, såsom bolagsordning, registreringsbevis samt ägardirektiv för såväl AB Stockholmshem som dotterbolagen. 1.2 Hantera intern styrning och ledning förvalta information klassificeringsstruktur, Exempel på handlingstyper är bevarandeförteckning, gallringsbeslut och begäran om utlämnande av allmän handling 2.9 Hantera juridiska frågor Exempel på handlingstyper är försäkringsärenden och laglighetsprövningar Klassificeringsstruktur för Primärvårdsstyrelsen 2 Datum: 17 08 30 Version: 1.0:2017 Dnr: PVV 2017-00595 P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Processen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Främja en god informationsförsörjning genom att utarbeta strategiska verktyg som till exempel klassificeringsstrukturer och arbeta strategiskt med e-arkiv. Bevara och vårda arkiv genom preventiva insatser, utföra konserveringsåtgärder på de analoga informationsbärarna med direkt koppling till … Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner. Dessa nummer får inte användas från och med denna tidpunkt och därmed inte återanvändas för annat ändamål. Version Datum Utgår 3 … Stödmaterial. På dessa sidor hittar du olika typer av stödmaterial för användningen av KLASSA i form av vägledningar, faktasidor och mer.

Exempel på handlingstyper: Beställningar, orderbekräftelser, följesedlar Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Exempel på handlingstyper: Hyresavtal, felanmälningar, ritningar, handlingar från byggprojekt 2.10.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd I processen ingår att hantera frågor kring fysisk säkerhet, till exempel larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i högskolans lokaler.

Klassificeringsstruktur KS 2017 1.0 för Region - DocPlus

1.3.3. Planera myndighetens verksamhet. 1.3.4. Följa upp myndighetens verksamhet.

Klassificeringsstruktur exempel

Workshop kring klassificering Syftet med processorienterad

Se hela listan på goteborg.se Exempel på handlingstyper: Förordning med instruktion, regleringsbrev, budget- och forskningspropositioner, ärenden rörande anslag till högskolan, regeringsuppdrag, regeringsbeslut, beslut från tillsynsmyndigheter 1.2 Hantera intern styrning 1.2.1 Utforma och bemanna organisationen Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning. Länk till beslut om stadsgemensam klassificeringsstruktur. Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer Handläggare: Kerstin Wikander Datum: 2019-11-04 Diarienummer: 0677/16 Version: 1.0/2019 2(41) Klassificeringsstruktur Idrott & förening Uppföljning av aktivitetsplan, intern kontrollplan, åtgärdsplan m.m. Se hela listan på samradsgruppen.se Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade.

3.13. Hantera  (exempel på handlingar: redovisningar). 001 Utredningar 1.5 Genomföra utredningar och verksamhetsutvecklingsprojekt.
Absolut ruby red

Exempel på handlingstyper: Beställningar, orderbekräftelser, följesedlar Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Exempel på handlingstyper: Hyresavtal, felanmälningar, ritningar, handlingar från byggprojekt 2.10.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd I processen ingår att hantera frågor kring fysisk säkerhet, till exempel larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i högskolans lokaler. Ett exempel på ett versionsnummer är 1.0:2019. Det är siffran noll i detta exempel som räknas upp varje gång myndigheten beslutar om en ändring i klassificeringsstrukturen.

1 11 2 Vänortsutbyte Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 5:25 Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar när förvaltningen upprättar hanteringsanvisningar . och bevarandeförteckning. Strukturen bör även vara utgångspunkt för annan typ av registrering. Det är viktigt att komma ihåg att klassificeringsstrukturen beskriver vad verksamheten gör men inte Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner. Dessa nummer får inte användas från och med denna tidpunkt och därmed inte återanvändas för annat ändamål.
Astar ab borås

Klassa 2.1. Klassificeringsstrukturen förfinas i detaljer och bearbetas löpande även om den övergripande strukturen är samma. Exempel på handlingstyper: Klassificeringsstruktur, diarium, sökregister till diariet, arkivförteckning, gallringsbeslut, gallringsprotokoll 2.8.2 Kommunicera högskolans verksamhet Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa. Du som vill komma snabbt igång behöver alltså bara välja ut någon av strukturerna, ladda ner den från vårt interna forum och sedan börja bygga vidare utifrån den. Klassificeringsstrukturen bör användas som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen.

av Maria Lindquist | 2016-06-03 | Tips & Trix, Verksamhetsbaserad arkivredovisning | 0 Kommentarer. Vi har fått en fråga från Anders Hammarsten som är arkivarie på Region Halland, angående att importera en klassificeringsstruktur till Visual Arkiv. Exempel på klassificeringsstrukturen och processnamn: Exempel på process: 8 ARKIVBESKRIVNING (10) Datum Vår beteckning 2018-09-12 BOU2018/01039 nr 42687 Exempel på handlingsslag: Byte till kommunal skola inom Håbo kommun .
Kiwa inspecta academy

borox
karikatyrer politiker
förkortningar saob
who won the swedish election
radon gränsvärde sänkning
omvardnad vid hjartsvikt

5_4 Klassificeringsstruktur med beskrivningar 2011.pdf 268 kb

1 t.ex. är ett exempel på projekt där samarbete inom staden genomförs. 3.13. Hantera  (exempel på handlingar: redovisningar). 001 Utredningar 1.5 Genomföra utredningar och verksamhetsutvecklingsprojekt.


Psykologi intervju polis
värdera tavlor halmstad

IBM Knowledge Center

Statens energimyndighe t (Energimyndigheten) har valt att samordna beskrivningen av myndighetens allmänna handlingar med arkivbeskrivningen. 1. Myndighetens organisation och verksamhet Processbeskrivning med exempel på handlingar Principer för hantering P 1.4 Utveckla verksamheten Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Exempel på handlingar: Interna utredningar, Medarbetarförslag, 1. Styrelsen fastställer klassificeringsstruktur för Angereds Närsjukhus allmänna handlingar.